Pobierz za darmo 10 nagrań z 2022!
Thanks for subscribing!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Icon Rounded Closed - BRIX Templates

POLITYKA PRYWATNOŚCI
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności Serwisu Kulturalnie o SEO, która w
szczególności obejmuje regulacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz
bezpieczeństwa innych danych wprowadzonych do Serwisu przez Użytkownika.
2. Polityka Prywatności stanowi integralny załącznik do Regulaminu Strony oraz
Regulaminu Wydarzenia.
§ 2. Definicje
Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:
1. Administrator – Goldkey Sp. z o.o. Jana Kowalczyka 1b 03-193 Warszawa;
2. Serwis – strona internetowa pod adresem kulturalnieoseo.pl.pl oraz wszelkie jej podstrony;
3. Strony – Administrator i Użytkownik;
4. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu i podaje w jego ramach swoje
dane osobowe.
§ 3. Ochrona danych osobowych
1. Administrator jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
2. Administrator przetwarza dane w zakresie, czasie i celach każdorazowo wskazanych
w treściach udostępnionych pod formularzami służącymi do zbierania danych
osobowych od Użytkownika.
3. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie zaufanym podwykonawcom
Administratora, tj. dostawcom usług informatycznych, firmie księgowej, administracji.
§4. Uprawnienia Użytkownika
1. W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownik powinien uaktualnić je
wysyłając stosowną wiadomość do Administratora.
2. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich
przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
3. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych uniemożliwia korzystanie z Serwisu.
5. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli
zachowanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek nałożony
na Administratora przez przepisy prawa.
§5. Techniczna ochrona danych
1. Administrator wykorzystuje techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić
bezpieczeństwo danym osobowym Użytkownika i chronić je przed przypadkowym
lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym
ujawnieniem lub dostępem w zakresie wymaganym przez powszechnie
obowiązujące prawo. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o
odpowiednim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków
bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.
2. Administrator zobowiązuje się do przechowywania kopii bezpieczeństwa
zawierających dane osobowe Użytkownika.
3. Powierzone dane są składowane na sprzęcie i serwerach w odpowiednio
zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko
upoważnione osoby.
4. Administrator przeprowadza czynności związane z przetwarzaniem danych
osobowych z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych
nałożonych na niego przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
§6. Polityka cookies
1. Dla wygody Użytkowników Serwis używa plików cookies m.in. w celu dostosowania
serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to
niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza
internauta, do urządzenia internauty.
2. W ramach Serwisu stosowane są dwa typy plików cookies: „sesyjne” (session
cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami
tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do
czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia
oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są
w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików
cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
3. W Serwisie wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:
a. „niezbędne” - umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,
np. wykorzystywane przy obsłudze autoryzacji użytkowników;
b. "zabezpieczające" - służą do zapewnienia bezpieczeństwa, np.
wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie korzystania z usług
Serwisu;
c. „wydajnościowe” - umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z
Serwisu;
d. „funkcjonalne” - umożliwiają zapamiętanie wybranych przez Użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego
języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki,
wyglądu Serwisu itp.;
e. „reklamowe” - umożliwiają dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych
bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
f. “integracyjne” - związane są z wykorzystywanymi w Serwisie usługami firm
trzecich, np. Google Analytics, Facebook.
4. Serwisy obce, których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które
umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających
upodobaniom i zachowaniom użytkownika.
5. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak
zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.
§7. Logi
1. Zgodnie z praktyką większości serwisów www przechowujemy zapytania
HTTP kierowane do naszego serwera (logi serwera). W związku z powyższym
przechowujemy:
a. adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego
serwisu;
b. czas nadejścia zapytania,
c. czas wysłania odpowiedzi,
d. nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
e. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
f. adres URL strony z której nastąpiło wywołanie żądania do serwera (referer
link);
g. informacje o przeglądarce użytkownika.
h. Logi aplikacji - służące monitorowaniu poprawności działania aplikacji, akcji
użytkowników i połączeń z zewnętrznymi serwisami celem utrzymania
niezawodności usług oraz szybkiej reakcji na występujące błędy
2. Dane gromadzone w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie
do celów administrowania Serwisem.
3. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy
służący do administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane
nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem. Na podstawie
plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w
administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają
żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.
§8. Kontakt
1. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu
uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje jego dane
osobowe.
2. Użytkownik może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego
danych osobowych w całości lub w określonej części.
3. Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail:
admin@kulturalnieoseo.pl.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse tincidunt sagittis eros.

Paweł Halicki

CEO / Company

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse tincidunt sagittis eros.

Author Name

CEO / Company

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Profile name

CEO / Creative IT

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Profile name

CEO / Creative IT